top of page
IMG_1604_edited.jpg

NABOŻEŃSTWA

SAKRAMENTY

Marble Surface
W naszym kościele parafialnym codziennie odprawiamy Mszę Świętą o godzinie 19:00. W Niedziele o 9:00, 10:30 (dla katechezy) i 19:00 Na pół godziny przed każdą Mszą św. odmawiamy różaniec i istnieje możliwość spowiedzi. Często też odprawiamy Msze św. W kaplicach w mieście i na wioskach. Ponadto w każdym oratorium Msze św. odprawiane są w dniu święta ich patrona.
Marble Surface
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

MSZA ŚWIĘTA

NIEDZIELA 9.00 i 19.00 

10.30 (dla dzieci z katechezy)

DNI TYGODNIA 19.00

26 DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA 15.00 (z adoracją)

ŚWIĘTY RÓŻANIEC

30 MIN PRZED KAŻDĄ MSZĄ

KORONA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 15.00

ADORACJA

  • CZWARTEK PO MSZY ŚWIĘTEJ

  • PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA OD 15.00 DO 19.00

  • PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA PO MSZY ŚWIĘTEJ

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

WTOREK PO MSZY ŚWIĘTEJ

MSZE ŚW. W KAPLICACH

JEZUSA MIŁOSIERNEGO (ROMERO CUE):

NIEDZIELA 11:00

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

II i IV NIEDZIELA MIESIĄCA o godz. 17:00

SANTA MARÍA DE YGUAZÚ (COOPERATIVA)

NIEDZIELA 16:00

SAN ISIDRO

SOBOTY 16:00

JAN PAWEŁ II (NUEVA LIBERTAD)

NIEDZIELA 9.00

SANTO DOMINGO

DZIEŃ 8 KAŻDEGO MIESIĄCA 15:00

NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ

DZIEŃ 9 KAŻDEGO MIESIĄCA 16:00

MSZE ŚW. W ORATORIACH
GOPR7574.JPG

W DNIU ŚWIĘTA PATRONALNEGO

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

Chrzest

Dzieci w wieku poniżej 9 lat przedstawiają do chrztu rodzice razem z rodzicami chrzestnymi. Można wybrać ojca chrzestnego, matkę chrzestną lub oboje. Rodzice i chrzestni powinni ukośnczyć kurs chrzcielny. Moga to zrobić w naszej parafii lub w innej (w takim przypdku są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu z danej parafii).

Kurs chrzcielny rozpoczyna się w każdą pierwszą sobotę misiąca o godz. 16.00 w salonie parafialnym i trwa przez 3 soboty. Na pierwsze spotkanie trzeba przynieść dokumenty rodziców, chrzestnych oraz dziecka.

Aby zostać chrzestnym osoba musi spełnić nastęoujące warunki (według art. 873 Prawa Kanonicznego):

  • powinna mieć skończony 16 rok życia

  • być katolikiem po przyjęciu sakramentu Komunii Świętej

  • prowadzić życie zgodne z wyznawaną wiarą i z misja której się podejmuje (co oznacza, że nie można zaakceptować osoby która żyje w konkubinacie).

​W przypadku gdy rodzice lub chrzestni z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursie chrzcielnym są zobowiązani zgłosić się do parafii i umówić się na indywidualne przygotowanie do chrztu, które zwykle obejmuje dwa spotkania.

Dzieci, które ukończyły 9 rok życia przystępują do chrztu w trakcie drugiego roku katechezy.

Pierwsza Komunia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii dokonuje się w trakcie katechezy w stylu katechumenalnym, którą dzieci mogą rozpocząć po ukończeniu 9 roku życia. (W przypadku osób starszych zobacz: Katecheza dla młodzieży i Katecheza dla dorosłych). Cykl katechezy trwa 3 lata (co odpowiada 3 etapom). W Wielkim Poście drigiego roku katechezy dzieci po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Pokuty. Ci, którzy nie byli wcześniej ochrzczeni otrzymują Chrzest podczas Wigilii Paschalnej w drugim roku. Do Pierwszej Komunii dzieci przystępują pod koniec drugiego roku, dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Spotkania katechetyczne odbywają się w salkach przy parafii w soboty w ciągu roku szkolnego.Zapisy do katechezy odbywają się we wszystkie soboty miesiąca lutego. Należy zapisać się na początku każdego etapu katechezy.

Bierzmowanie

Sakramentu Bierzmowania udziela się dzieciom w trzecim roku katechezy (w innym przypadku zobacz: Katecheza dla młodzieży i Katecheza dla dorosłych). Jest to ostatni z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W tym sakramencie osoba otrzymuje dary Ducha Świętego, który umacnia ją do prowadzenia misji jako świadek i sługa Chrystusa w Kościele i w Świecie.
Data Bierzmowania nie jest stała, ustala się ją z biskupem na początku każdego roku katechetycznego.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza nas na temat przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Katecheza dla młodzieży

Jest to propozycja dla młodzieży w wieku między 12 a 18 rokiem życia, która chce ukończyć proces wtajemniczenia chrześcijańskiego. Według Dyrektorium Katechetycznego naszej diezezji powinna to być “droga dojrzewania w wierze, która ją doprowadzi do tworzenia wspólnoty i odkrycia że sakramenty są niezbędne i są źródłem życia chrześcijańskiego”.

Ta katecheza trwa dwa lata w trakcie których młodzi mogą przyjąć Sakrament Chrztu Świętego (W Wigilię Paschalną drugiego roku), Bierzmowanie i Komunię Świętą (pod koniec drugiego roku).

Zapisy dokonują się we wszystkie soboty lutego. Katecheza rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Katecheza dla dorosłych

Dla osób , które ukończyły 18 rok życia i chcą rozpocząć lub uzupełnić proces wtajemniczenia chrześcijańskiego proponujemy katechezę dla dorosłych. Przygotowuje ona do przyjęcia Chrztu (w przypadku osób nie ochrzczonych), Komunii Świętej i Bierzmowania.

Tę katechezę zalecamy także osobom, które chcą przystąpic do Sakramentu Małżeństwa, lecz nie dokończyły jeszcze procesu wtajemniczenia chrześcijańkiego.

Cykl katechezy rozpoczyna po Świętach Wielkanocnych i kończy się wraz z końcem roku. Spotkania odbywają sie raz w tygodniu. Dzień i godzinę spotkań ustala się gdy uformuje się nowa grupa do katechezy.

Małżeństwo

Pary, które chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić sie do biura parafialnego aby odbyć kurs przedmałżeński. W przypadku osób, które należą do innej parafii a chcą zawrzeć związek małżeński w naszej, powinny przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu w swojej parafii.

Należy rozpocząć procedury związane z przygotowaniem do małżeństwa przynajmniej dwa miesiące przed planowaną datą jego zawarcia. W tym celu narzeczeni powinni przedstawić: Świadectwo Chrztu do sakramentu małżeństwa (aktualne) i dokument tożsamości każdej z osób.

Powinni także przedstawić dwoje pełnoletnich świadków spoza rodziny aby poświadczyć że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. W przypadku par które są po ślubie cywilnym powinny przedstawić również świadectwo ślubu cywilnego.

Kurs przedmałżeński obejmuje trzy spotkania i jedno z małżeństwem.

Aby przyjąć godnie Sakrament Małżeństwa narzeczeni są zobowiązani skorzystać najpierw z Sakramentu Pojednania.

Sakrament Małżeństwa jest sprawowany zwykle w czasie Mszy Świętej w sobotę lub w inny dzień tygodnia, który wybiorą narzeczeni. Nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w czasie Wielkiego Postu.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa możesz rozpocząć tutaj..
(jeśli rozumiesz po hiszpańsku)

Bautismo
Comunion
Confirmacion
Matrimonio
Adolescentes
Adultos
Capillas
bottom of page