NABOŻEŃSTWA

SAKRAMENTY

Msze Święte w kościele parafialnym odbywają się codziennie o godz. 19. W niedziele także o 9 rano (o 8 w czasie letnim). 30 min przed każdą Mszą Świętą odmawia się Różaniec i jest możliwość spowiedzi. Poza tym sprawujemy Msze Święte w kaplicach na terenie miasteczka i na wioskach oraz w Oratoriach raz w roku w dniu święta patronalnego. Szczegółowy plan nabożeństw znajduje sie poniżej.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

MSZA ŚWIĘTA

      NIEDZIELA    9.00 i 19.00 (w ciągu roku)

       8.00 i 19.00 (od grudnia do lutego)

      DNI POWSZEDNIE 19.00

      26 KAŻDEGO MIESIĄCA 15.00 (z adoracją)

RÓŻANIEC 

       30 MIN PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

       OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU 15.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

  • KAŻDY CZWARTEK PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ

  • PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA OD 15.00 DO 19.00

  • PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. ANTONIEGO

       KAŻDY WTOREK PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ

MSZE ŚW. W KAPLICACH

ROMERO CUE

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 10.30

MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKEJ (w języku polskim)

W II ORAZ IV NIEDZIELĘ MIESIĄCA 16.00

COOPERATIVA

W I ORAZ III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 16.00

SAN ISIDRO

W KAŻDĄ SOBOTĘ 16.00

NUEVA LIBERTAD

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 11.00

SANTO DOMINGO

KAŻDEGO 8 DNIA MIESIĄCA 16.00

NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ

KAŻDEGO 9 DNIA MIESIĄCA 16.00

SARANDI

W NIEDZIELĘ RAZ W MIESIĄCU (PO UPRZEDNIM POTWIERDZENIU)

MSZE ŚW. W ORATORIACH

W DNIU ŚWIĘTA PATRONALNEGO

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

Chrzest

Dzieci w wieku poniżej 9 lat przedstawiają do chrztu rodzice razem z rodzicami chrzestnymi. Można wybrać ojca chrzestnego, matkę chrzestną lub oboje. Rodzice i chrzestni powinni ukośnczyć kurs chrzcielny. Moga to zrobić w naszej parafii lub w innej (w takim przypdku są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu z danej parafii).

Kurs chrzcielny rozpoczyna się w każdą pierwszą sobotę misiąca o godz. 16.00 w salonie parafialnym i trwa przez 3 soboty. Na pierwsze spotkanie trzeba przynieść dokumenty rodziców, chrzestnych oraz dziecka.

Aby zostać chrzestnym osoba musi spełnić nastęoujące warunki (według art. 873 Prawa Kanonicznego):

  • powinna mieć skończony 16 rok życia

  • być katolikiem po przyjęciu sakramentu Komunii Świętej

  • prowadzić życie zgodne z wyznawaną wiarą i z misja której się podejmuje (co oznacza, że nie można zaakceptować osoby która żyje w konkubinacie).

​W przypadku gdy rodzice lub chrzestni z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursie chrzcielnym są zobowiązani zgłosić się do parafii i umówić się na indywidualne przygotowanie do chrztu, które zwykle obejmuje dwa spotkania.

Dzieci, które ukończyły 9 rok życia przystępują do chrztu w trakcie drugiego roku katechezy.

Pierwsza Komunia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii dokonuje się w trakcie katechezy w stylu katechumenalnym, którą dzieci mogą rozpocząć po ukończeniu 9 roku życia. (W przypadku osób starszych zobacz: Katecheza dla młodzieży i Katecheza dla dorosłych). Cykl katechezy trwa 3 lata (co odpowiada 3 etapom). W Wielkim Poście drigiego roku katechezy dzieci po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Pokuty. Ci, którzy nie byli wcześniej ochrzczeni otrzymują Chrzest podczas Wigilii Paschalnej w drugim roku. Do Pierwszej Komunii dzieci przystępują pod koniec drugiego roku, dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Spotkania katechetyczne odbywają się w salkach przy parafii w soboty w ciągu roku szkolnego.Zapisy do katechezy odbywają się we wszystkie soboty miesiąca lutego. Należy zapisać się na początku każdego etapu katechezy.

Bierzmowanie

Sakramentu Bierzmowania udziela się dzieciom w trzecim roku katechezy (w innym przypadku zobacz: Katecheza dla młodzieży i Katecheza dla dorosłych). Jest to ostatni z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W tym sakramencie osoba otrzymuje dary Ducha Świętego, który umacnia ją do prowadzenia misji jako świadek i sługa Chrystusa w Kościele i w Świecie.
Data Bierzmowania nie jest stała, ustala się ją z biskupem na początku każdego roku katechetycznego.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza nas na temat przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Katecheza dla młodzieży

Jest to propozycja dla młodzieży w wieku między 12 a 18 rokiem życia, która chce ukończyć proces wtajemniczenia chrześcijańskiego. Według Dyrektorium Katechetycznego naszej diezezji powinna to być “droga dojrzewania w wierze, która ją doprowadzi do tworzenia wspólnoty i odkrycia że sakramenty są niezbędne i są źródłem życia chrześcijańskiego”.

Ta katecheza trwa dwa lata w trakcie których młodzi mogą przyjąć Sakrament Chrztu Świętego (W Wigilię Paschalną drugiego roku), Bierzmowanie i Komunię Świętą (pod koniec drugiego roku).

Zapisy dokonują się we wszystkie soboty lutego. Katecheza rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Katecheza dla dorosłych

Dla osób , które ukończyły 18 rok życia i chcą rozpocząć lub uzupełnić proces wtajemniczenia chrześcijańskiego proponujemy katechezę dla dorosłych. Przygotowuje ona do przyjęcia Chrztu (w przypadku osób nie ochrzczonych), Komunii Świętej i Bierzmowania.

Tę katechezę zalecamy także osobom, które chcą przystąpic do Sakramentu Małżeństwa, lecz nie dokończyły jeszcze procesu wtajemniczenia chrześcijańkiego.

Cykl katechezy rozpoczyna po Świętach Wielkanocnych i kończy się wraz z końcem roku. Spotkania odbywają sie raz w tygodniu. Dzień i godzinę spotkań ustala się gdy uformuje się nowa grupa do katechezy.

Małżeństwo

Pary, które chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić sie do biura parafialnego aby odbyć kurs przedmałżeński. W przypadku osób, które należą do innej parafii a chcą zawrzeć związek małżeński w naszej, powinny przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu w swojej parafii.

Należy rozpocząć procedury związane z przygotowaniem do małżeństwa przynajmniej dwa miesiące przed planowaną datą jego zawarcia. W tym celu narzeczeni powinni przedstawić: Świadectwo Chrztu do sakramentu małżeństwa (aktualne) i dokument tożsamości każdej z osób.

Powinni także przedstawić dwoje pełnoletnich świadków spoza rodziny aby poświadczyć że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. W przypadku par które są po ślubie cywilnym powinny przedstawić również świadectwo ślubu cywilnego.

Kurs przedmałżeński obejmuje trzy spotkania i jedno z małżeństwem.

Aby przyjąć godnie Sakrament Małżeństwa narzeczeni są zobowiązani skorzystać najpierw z Sakramentu Pojednania.

Sakrament Małżeństwa jest sprawowany zwykle w czasie Mszy Świętej w sobotę lub w inny dzień tygodnia, który wybiorą narzeczeni. Nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w czasie Wielkiego Postu.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa możesz rozpocząć tutaj..
(jeśli rozumiesz po hiszpańsku)

 
 
 
 
 
 
 
O NAS

Wspólnota OO. Franciszkanów Krakowskiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (bernardyni) prowadząca parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad (Diecezja Puerto Iguazú), w Prowincji Misiones w Argentynie

ADRES

c. Córdoba 326

3374 Puerto Libertad

Misiones, Argentina

tel. +54 3757 496 164

JEŚLI CHCESZ WSPOMÓC FINANSOWO NASZĄ MISJĘ MOŻESZ WPŁACIĆ NA KONTO SEKRETARIATU MISYJNEGO:
(Z dopiskiem "Puerto Libertad")
MUTIMA.jpg